Đỏ đô
Nude
Xanh rêu
499.000 
Đỏ đô
Trắng
Xanh dương
Xanh rêu
560.000 
Đỏ đô
Nude
Trắng
Xanh rêu
360.000 
Đen
Đỏ đô
Trắng
Xanh rêu
720.000 
Đen
Đỏ đô
Xanh rêu

Váy tiệc ZURAR

Đầm suông tay cánh dơi

690.000 
Đỏ đô
Nude
Vàng
Xanh rêu
1.780.000 
Đỏ đô
Nude
Xanh rêu
1.430.000 
Đỏ đô
Nude
Xanh rêu
1.780.000 
Đen
Đỏ đô
Nude
Xanh rêu
510.000