Đỏ đô
Nude
Xanh rêu
620.000 
Đen
Đỏ đô
Trắng
Xanh rêu
850.000