Đen
Nude
Vàng
Xanh cỏ
399.000 
Nude
Xanh
Xanh cỏ
399.000 
Đen
Đỏ đô
Hồng
Nude
Xanh cỏ
399.000 
Đỏ đô
Nude
Trắng
Xanh rêu
360.000