Đen
Đỏ
Nude
Trắng
480.000 
Đen
Đỏ đô
Trắng
530.000 
Đen
Đỏ
Nude
680.000 
Đen
Đỏ đô
Trắng
620.000 
Đen
Đỏ đô
620.000 
Trắng
Xanh dương
620.000 
Đen
Nude
Xanh
Xanh dương
620.000 
Cam đất
Đen
Xanh dương
Xanh ngọc
620.000