Đen
Đỏ
Nude
399.000 
Đen
Đỏ đô
Trắng
499.000 
Hồng
Nude
Trắng
Xanh cỏ
499.000 
Đen
Đỏ đô
Trắng
599.000 
Đen
Đỏ đô
620.000 
Đen
Trắng
Xanh dương
449.000 
Cam đất
Đen
Xanh dương
Xanh ngọc
620.000 
Cam
Đỏ
Nude
449.000