Đen
Nude
Trắng
Xanh dương
1.120.000 
Đen
Đỏ đô
Trắng
Xanh
1.120.000 
Đen
Đỏ đô
Trắng
1.390.000 
Cam đất
Đen
Đỏ đô
Trắng
1.490.000 
Đen
Nude
Trắng
Vàng
1.060.000 
Đen
Đỏ đô
Trắng
1.260.000 
Đen
Đỏ đô
Trắng
Xanh rêu
1.390.000 
Đen
Đỏ đô
Trắng
1.320.000 
Đen
Trắng
2.190.000