Đen
Đỏ đô
Trắng
1.320.000 
Đen
Đỏ đô
Nude
Xanh ngọc
1.490.000 
Đen
Trắng
2.190.000